ABP haalt uit naar top van Getronics

Pensioenfonds ABP heeft gisteren zware kritiek geuit op het bestuur van automatiseringsbedrijf Getronics. De institutionele belegger, die overigens maar een klein belang in Getronics heeft, stemde tijdens de aandeelhoudersvergadering tegen het verlenen van décharge aan het bestuur en de raad van commissarissen over 2006.

Topjurist René Maatman van het ABP zei dat hij zich „grote zorgen” maakt over de risicobeheersing binnen het bedrijf. Getronics moest sinds begin 2006 verschillende onverwachte tegenvallers bekendmaken. De belangrijkste was een interne fraudezaak in Italië, waardoor Getronics grote verliezen leed. Beursautoriteit AFM stelde een onderzoek in naar het bedrijf. Maatman: „Wij vinden dat er veel is misgegaan. En er is veel dat nog opgehelderd moet worden.” 

Ook was het pensioenfonds ontevreden met het beloningsbeleid. Topman Klaas Wagenaar van Getronics krijgt een totale beloning van 1,7 miljoen euro over het afgelopen jaar. Over 2005 was dat nog 1 miljoen. Beleggers toonden gisteren ongeloof over het feit dat Wagenaar 88 procent krijgt van zijn maximale bonus, die gerelateerd is aan het halen van financiële doelstellingen. Getronics leed vorig jaar 145 miljoen euro verlies en de koers halveerde. Gisteren werd duidelijk dat de resultaten van verkochte activiteiten – zoals de dramatisch presterende divisie Italië – buiten de beloningscriteria zijn gehouden. Maatman van ABP gaf aan „grote moeite” te hebben met de beloningen, en de transparantie in het jaarverslag daarover „bedroevend” te vinden.

Directeur Peter Paul de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) was eveneens zeer kritisch over de Getronics-top en het beloningsbeleid. De VEB stemde namens ruim 700 aandeelhouders tegen de herbenoeming van president-commissaris Marinus Minderhoud. Maatman van het ABP gaf aan dat het pensioenfonds weliswaar „niet te spreken is” over de taakvervulling van de raad van commissarissen, maar dat hij Minderhoud de gelegenheid wil geven de „misstanden op te lossen”. Overigens werden alle punten op de vergadering ondanks alle kritiek met overweldigende meerderheid aangenomen. Grote beleggers in Getronics zijn onder meer ING, Aegon, Fortis en Delta Lloyd.

Over een eventuele overname van Getronics zei president-commissaris Minderhoud gisteren dat het bedrijf „openstaat voor alle gesprekken, mits die serieus zijn”.