Het nieuws van 19 april 2007

Eurlings weigert België onder druk te zetten om spoorlijn

Den Haag. Ondanks verzoeken daartoe van de Tweede Kamer gaat verkeersminister Eurlings (CDA) niet bij België aandringen op alternatieven voor de historische goederenspoorlijn IJzeren Rijn. Tijdens algemeen overleg in de Kamer zei Eurlings gisteren te willen wachten tot Duitsland met voorstellen komt. Eurlings denkt dat België alleen maar strikter zal vasthouden aan het historische tracé van de IJzeren Rijn als Nederland aandringt op onderzoek naar alternatieve routes. Hij weigert ook het treinverkeer op het baanvak tussen Budel en Weert, onderdeel van de IJzeren Rijn, stil te leggen. ”Als we dat doen, gaan we de loopgraven weer in en roepen we oude vijandschappen op. Dan is er helemaal geen kans meer om België te interesseren voor alternatieven”, aldus Eurlings. De IJzeren Rijn is een deels in onbruik geraakte goederenspoorlijn uit 1879 tussen Antwerpen, via Nederlands Limburg, naar het Duitse Ruhrgebied. België wil de spoorlijn wegens een groeiende transportbehoefte weer in gebruik nemen. Het land heeft daartoe het recht volgens het Scheidingsverdrag tussen Nederland en België uit 1839. Heringebruikname kan alleen als Nederland en België fors investeren in veiligheids- en milieumaatregelen. De Nederlandse voorkeur gaat daarom uit naar een alternatief traject via Venlo. Eurlings ziet een belangrijke rol weggelegd voor Duitsland om België te bewegen voor een alternatief te kiezen. De Duitsers zouden momenteel werken aan voorstellen voor een nieuwe goederenlijn tussen Antwerpen en het Ruhrgebied ten noorden van Roermond.