Van der Knaap hekelt Couzy

„Gaat het hier om belangenbehartiging of stemmingmakerij”, vraagt staatssecretaris Van der Knaap (Defensie, CDA) zich af op zijn jongste weblog. Voorwerp van zijn toorn is de ongezeglijke generaal b.d. Hans Couzy, thans voorzitter van de Federatie van Nederlandse officieren.

Die heeft zich de afgelopen weken kritisch uitgelaten over de politiek en de krijgsmacht: er zou een ‘afdekcultuur’ bestaan, zei Couzy naar aanleiding van berichten over onopgehelderde schietincidenten ten tijde van de Nederlandse aanwezigheid in Irak.

Smalend heeft Couzy zich ook uitgelaten over de weigering van premier Balkenende een nader onderzoek naar de totstandkoming van de Nederlandse politieke steun aan de oorlog in Irak toe te staan. Het zou een premier die de mond vol heeft over normen en waarden, passen zo’n onderzoek toe te staan, aldus Couzy.

VVD’er Couzy stond ten tijde van zijn bevelhebberschap over de landstrijdkrachten (1992-1996) al bekend als een militair die zich kritisch over de politieke leiding van Defensie kon uitlaten. Zo was hij de voornaamste plaaggeest van minister Voorhoeve, in de maanden dat deze na de val van Srebrenica in 1995 maar zeer mondjesmaat door de militaire top op de hoogte werd gehouden van wat daar nu precies was gebeurd.

Plaaggeest voor Defensie is Couzy nog steeds, blijkt uit zijn jongste uitlatingen. Zijn verwijt over de ‘afdekcultuur’ was in een krant al eerder op inhoudelijke gronden bestreden door de hoogste Nederlandse militair van nu, Dick Berlijn. Van der Knaap doet nu zijn duit in het zakje: eerst haalt hij op hoe hij, Van der Knaap, jarenlang als CNV’er de beroepsbelangen van militairen heeft verdedigd, om vervolgens te suggereren dat een voorzitter van een officierenvereniging geen politieke uitspraken mag doen, wanneer niet zeker is dat die door zijn leden worden gesteund.