Stemmachines worden echt veiliger, belooft ministerie

Den Haag. Het ministerie van Binnenlandse Zaken neemt maatregelen om de stemmachines beter te beveiligen. Staatssecretaris Ank Bijleveld kondigde gisteren richtlijnen aan voor de verzegeling, opslag en het transport. Zij neemt zelf de regie in handen over de goedkeuring van de machines. De maatregelen volgen op een kritisch rapport dat een commissie onder aanvoering van Loek Hermans heeft gepubliceerd. De commissie Besluitvorming Stemmachines oordeelt dat het ministerie te traag heeft gereageerd toen signalen binnenkwamen over gebreken in de beveiliging van de machines. ”Op het moment dat er gehandeld kón worden, is dat niet gebeurd.” Volgens de commissie ontbrak het op het ministerie aan een pakket met eisen voor alle apparatuur en software die tijdens de verkiezingen worden gebruikt. Ook is verzuimd elektronische stemmers een bewijs mee te geven waarop staat op welke kandidaat ze hebben gestemd. Het gebruik van stemmachines heeft bij de Kamerverkiezingen in november de nodige weerstand opgeroepen, evenals bij de Statenverkiezingen van maart.