Opslag belgegevens

In de opiniestukken over de opslag van beldata (nrc.next, 17 april) wordt voorbijgegaan aan een belangrijk aspect van privacy: het sociale netwerk. Het gaat de overheid niets aan hoe dat netwerk van een burger eruitziet. De mogelijkheid dat risicoprofielen worden opgebouwd op basis van het belgedrag is zorgelijk. Stel dat iemand zakelijk contact heeft met mensen die, buiten zijn weten om, via via in contact staan met Al-Qaeda. Zonder dat deze persoon een strafbaar feit heeft begaan, of die intentie heeft, kan hij zo de aandacht trekken en wordt er misschien een onderzoek ingesteld waarbij zijn privacy nog verder wordt geschonden. Bovendien geeft het CDA een opmerkelijke uitleg aan het vergoeden van kosten voor de opslag van beldata: niet de kosten van de opslag zélf worden vergoed, maar de kosten verbonden aan het opvragen van de gegevens. Providers zijn hierdoor in feite gebaat bij onderzoek naar hun klanten. Zo kan de overheid de telecombedrijven gaan zien als een verlengstuk van het opsporingsapparaat.