Ministers ruziën over helikopters luchtmacht

De aanschaf van zes nieuwe transporthelikopters heeft tot een botsing binnen het kabinet geleid over de defensiebegroting. De ministers Van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) en Bos (Financiën, PvdA) ruziën over de wijze waarop de Chinook-transporthelikopters moeten worden gefinancierd.

Maandag hebben beide ministers hierover met elkaar overlegd. Bos heeft een afspraak die onder het vorige kabinet was gemaakt tussen de ministers Zalm (Financiën) en Kamp (Defensie, beiden VVD) om 370 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de vervanging en uitbreiding van het aantal Chinooks, teruggedraaid. Defensie is hier woedend over. „Het is een ‘gouden regel’ dat afspraken die in een vorig kabinet gemaakt zijn, nageleefd worden”, zegt een woordvoerder van Defensie.

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is 200 miljoen euro extra uitgetrokken voor vredesmissies en investeringen in militair materieel. Dit bedrag moet opgebracht worden door de verkoop van militaire terreinen en materiaal door Defensie. Daarnaast heeft het kabinet 250 miljoen extra toegezegd aan Defensie om operationele knelpunten op te lossen.

Volgens Defensie wil de minister van Financiën dat de aanschaf van de helikopters uit de verkoop van bezittingen wordt gefinancierd. Maar er resteert dan nog altijd een aanzienlijk tekort.

Een woordvoerder van Financiën bevestigt dat het om een gat van 125 miljoen gaat, maar denkt dat er geen grote problemen met de financiering zullen zijn. Desnoods kan Defensie meer terreinen of materieel verkopen. Defensie hoopt op „een bijdrage uit de stroppenpot” om de aanschaf van helikopters toch te kunnen betalen.

De kwestie van de Chinooks is één van de punten die Bos moet oplossen in onderhandelingen met andere bewindslieden ter voorbereiding van de Voorjaarsnota, de actualisering van de rijksbegroting die in mei wordt gepubliceerd.