Lijst met riskante parkeerplekken voor vrachtwagens

Den Haag, 18 april. Minister Eurlings (Verkeer, CDA) gaat in overleg met de transportsector een lijst maken van de twintig gevaarlijkste parkeerplaatsen langs de snelweg. Eurlings wil daar ”heel snel” maatregelen treffen om de veiligheid van chauffeurs en hun lading te vergroten. Eurlings reageerde daarmee op vragen van Kamerlid De Krom (VVD) over ladingdiefstal. Uit Europees onderzoek bleek eerder dat er jaarlijks voor acht miljard euro wordt gestolen uit vrachtwagens. De schade voor Nederlandse transportbedrijven bedraagt naar schatting 330 miljoen euro. Volgens minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) hoeft er geen landelijk rechercheteam te worden opgezet om het probleem aan te pakken. Tachtig procent van de ladingdiefstallen bij vrachtwagens vindt plaats in Brabant en Limburg, waar een bovenregionaal rechercheteam met het probleem belast is.