Kwaliteitscontrole goed bij kinderchirurgie

Minister van Volksgezondheid Klink wil de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg in de ziekenhuizen verbeteren door ‘de kwaliteit van handelingen inzichtelijk te maken voor patiënten’ (NRC Handelsblad, 31 maart).

Informatie aan patiënten lijkt logisch maar aan het openbaar maken van complicaties zitten nadelen.

Het meten van kwaliteit van zorg blijkt gecompliceerd. Het is essentieel kwaliteit van zorg goed te kunnen vaststellen alvorens patiënten onjuiste of irrelevante informatie te verschaffen. Openbaarheid van complicaties zal leiden tot terughoudendheid deze te registreren.

Soms is het onduidelijk of een neveneffect van een behandeling een complicatie is en is het verdedigbaar een neveneffect niet te registreren. Voor kwaliteitsverbetering worden idealiter alle neveneffecten geregistreerd en geanalyseerd om te zien waar verbetering nodig is.

De behandelingskeuze voor een patiënt kan worden beïnvloed door het openbaar maken van complicaties. Ziekenhuizen met de ziekste patiënten hebben vaak de meeste complicaties en de slechtste resultaten. Ten onrechte wordt de indruk gewekt dat dit de slechtste ziekenhuizen zijn.

Verbetering van zorg kan ook anders.

Een voorbeeld is een project van de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie waarbij alle neveneffecten van de behandeling van aangeboren chirurgische afwijkingen worden geregistreerd, anoniem geanalyseerd met terugkoppeling naar de ziekenhuizen over hun prestaties in vergelijking met de anderen. Mindere prestaties kunnen door de centra zelf worden verbeterd. Genomen maatregelen worden gecontroleerd door visitaties, bezoeken om een afdeling te contoleren. Deze kwaliteitscontrole heeft voordelen.

Het is onnodig resultaten mooi voor te stellen en anonimiteit garandeert eerlijke registratie. Problemen kunnen snel worden opgespoord en zorg snel verbeterd.

Dr. L.W.E. van Heurn

Chirurg, Maastricht