`Iran rekruteert joodse spionnen`

Jeruzalem, 18 april. Israëlische veiligheidsdiensten zeggen een Iraans complot te hebben verstoord om Israëliërs als spion te rekruteren. Volgens Israëlische functionarissen bewerkt Iran joodse Israëliërs die naar de islamitische republiek komen om verwanten te bezoeken. In Iran leven nog enkele tienduizenden joden. Onlangs is volgens de zegslieden een Israëliër aangehouden na een bezoek aan Iran. Hij had bekend door Iran te worden betaald om te spioneren.