Interessant, maar wij zijn al voorzien

Het duurt wat langer. ABN Amro en Barclays verlengen hun fusiegesprekken. De Nederlandsche Bank neemt ook een voorschot. Wordt het plan A, plan B of toch plan C, het consortium?

De hoofdsponsor van Ajax, de bank ABN Amro, trapt zelf ook een aardig balletje. Aanvallend voetbal op Barclays is het devies, achterin moet de bank de zaak dichthouden tegen een consortium van Fortis, de Spaanse Banco Santander en de Britse Royal Bank of Scotland.

ABN Amro en Barclays hebben meer tijd nodig om een fusieovereenkomst op te stellen, zeiden zij gisteravond. Zij verlengen de termijn van hun exclusieve onderhandelingen tot en met vrijdagavond laat. Dat is toevallig ook het laatste tijdstip waarop een aandeelhouder zich kan registreren om volgende week te stemmen op de aandeelhoudersvergadering.

Uitstel na vier weken praten is geen gunstig teken. De voortdurende koersstijging van ABN Amro maakt een fusie, die de vorm zal moeten krijgen van een bod van Barclays op ABN Amro, steeds duurder. Prijskaartje: 69 miljard euro, exclusief overnamepremie.

De twee herhalen in de aangekondigde verlenging het enige criterium dat zij eerder gebruikten: hun combinatie moet waarde opleveren voor beleggers van beide banken. In het persbericht van gisteren zat geen element dat de medewerkers en de buitenwereld moet voorbereiden op een majeure wijziging in de plannen, zoals verkoop van een grote buitenlandse dochter om de fusie te financieren. Dat is het positieve nieuws.

Het tijdstip van het aflopen van de exclusiviteit lokte direct kritiek uit van TCI, het speculatieve beleggingsfonds dat 2 procent van de ABN Amro-aandelen bezit en aanstuurt op drieste acties, tot met het opbreken van de bank. De bank opbreken moet het beleggersrendement verhogen na zeven magere jaren. TCI zegt dat beleggers nu geen keus hebben en moeten komen stemmen om steun te geven aan het opbreekvoorstel.

Op de vergadering van volgende week donderdag staan de fusie-onderhandelingen bij Barclays niet op het agenda. Die gesprekken zijn na het opstellen van de agenda bevestigd. Over Barclays kan dan ook niet rechtsgeldig worden gestemd, al zal directeur Peter Paul de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vast in de verleiding zijn om een spontane peiling onder de aanwezigen te organiseren. Altijd goed voor de stemming in de zaal.

Maar iedereen zal daar ook willen weten wat de stand van zaken is in de gesprekken met het ‘driebankschap’ van Fortis, Santander en Royal bank of Scotland. Zij komen begin volgende week, dus voor de aandeelhoudersvergadering, in Amsterdam, op bezoek bij ABN Amro. Is dit meer dan het kopje koffie dat PvdA-leider Wouter Bos in de slotdagen van de verkiezingscampagne ging drinken met Femke Halsema (GroenLinks) en Jan Marijnissen (SP) om te horen of er een linkse lente in de lucht ging?

ABN Amro zegt op de koffie of de thee te komen voor een gesprek met het consortium over diens „intenties en belangstelling”. Als op dat moment een fusie met Barclays is geregeld, zal ABN Amro zeggen: interessant, wat u zegt, maar wij zijn al voorzien. Aan de deur wordt niet verkocht.

Is de transactie met Barclays toch mislukt, dan zal ABN Amro afwachten wat de stemming op de aandeelhoudersvergadering oplevert. Zeggen de beleggers daar massaal ‘ja’ tegen opbreken, dan wordt het zweten: verder praten met het driebankschap of toch een eigen lijn trekken? Achter de schermen werkt nog steeds een team bij ABN Amro aan zo’n plan B: hoe zelfstandig verder te gaan als Barclays mislukt? Het ongevraagde aanbod van het consortium van drie banken is nu plan C.

Vanochtend mengde ook De Nederlandsche Bank (DNB) zich, voor het eerst, met een officiële verklaring in de onderhandelingsstrijd. DNB richt zich expliciet op de voorstellen van het consortium om met ABN Amro te gaan praten. DNB neemt geen standpunt in, maar doet wat toezichthouders graag doen als het spannend wordt: waarschuwen. Woorden als ‘risicoverhogend’, ‘complicerend’ en toetsing met ‘grote nauwgezetheid’ staan nu zwart op wit.

Bovendien beroept De Nederlandsche Bank zich in haar verklaring niet alleen op haar rol als toezichthouder op individuele banken maar ook op haar rol als centrale bank. Het gaat niet alleen om de financiële positie van ABN Amro, maar ook om de financiële stabiliteit van Nederland. Zulke klare taal kan niet gesproken worden zonder (informele) afstemming met het ministerie van Financiën.

Uit wat president Nout Wellink tot nu toe heeft gezegd kan de lijn van De Nederlandsche Bank worden afgeleid. Een brief van een hedgefonds om een bank op te breken is een brug te ver. De Nederlandsche Bank is geen beschermheilige voor nationale belangen. En een bod van een solide bank hoeft niet op voorhand op bezwaren te rekenen. Maar tot nu toe sprak Wellink in enkelvoud, over „een solide bank”, niet over meervoud, zoals een driebankschap.

Eerdere artikelen over ABN Amro op nrc.nl/abnamro