Verzet Kamer tegen aanpak reductie rijksambtenaren

Den Haag, 17 april. Een meerderheid in de Tweede Kamer eist duidelijke politieke keuzes bij het uitwerken van de bezuinigingen van 750 miljoen euro op de rijksoverheid. Oud-topambtenaren hekelden gisteren de `kaasschaafmanier` waarop het kabinet deze bezuiniging aanpakt. Pagina 2