Vertrouwde processen

De Amerikaanse (maar van Nederlandse komaf) sociologe Saskia Sassen wijst zonder doemdenken of euforie in Territory –Authority-Rights (Princeton University, € 36,-) op de vertrouwdheid van de mondialisering Sociologe Saskia Sassen wijst op erudiete en abstracte wijze in Territory –Authority-Rights (Princeton University, € 36,–) op de vertrouwdheid van de mondialisering. Zie pagina 34

De Amerikaanse (maar van Nederlandse komaf) sociologe Saskia Sassen wijst zonder doemdenken of euforie in Territory –Authority-Rights (Princeton University, € 36,-) op de vertrouwdheid van de mondialisering, meent Niek Pas. ‘Sassen is een toonaangevend mondialiseringsexpert. Volgens haar is mondialisering niet iets engs of externs. Het is een dynamisch, diffuus en oud proces. Mondialisering is iets heel vertrouwds en vooral ook: het is onlosmakelijk verbonden met de nationale staat. [...] Territory – Authority – Rights is zowel erudiet en abstract als methodisch en gedetailleerd. De lezer die een boek van vlees en bloed over mondialisering zoekt heeft bij haar weinig te zoeken, maar wie geïnteresseerd is in technische verhandelingen op zowel historisch, juridisch, economisch als monetair gebied komt volop aan zijn trekken. Het boek prikkelt door zijn brede armslag, irriteert door zijn soms richtingloze theoretische passages en roept vooral veel vragen op. Dit komt omdat voor Sassen materiële en economische ontwikkelingen in de wereld de dynamiek van sociale en maatschappelijke veranderingen bepalen.’