Verplicht vaccineren

In reactie op het pleidooi om vaccineren van kinderen verplicht te stellen (nrc.next, 16 april) het volgende. In 1999 had ik als verpleegkundige bij een consultatiebureau in Groningen meermaals te maken met ouders die weigerden hun kinderen te vaccineren. Zelf ben ik opgeleid in de Verenigde Staten, waar vaccineren verplicht is in belang van het kind. Ik stond dus voor een dilemma. Deze ouders waren lid van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken en hielden er een fanatieke (lees: gevaarlijke) houding op na. Ten koste van alles stelden ze hun belang boven dat van de kinderen. Ik vond het onbegrijpelijk. Tot mijn verbazing werd ik niet gesteund door het management van het bureau. Het verplichten van vaccineren door de overheid juich ik dan ook van harte toe, evenals het verplicht melden van kindermishandeling door medisch personeel.