SP wil onderzoek naar varianten IJzeren Rijn

DEN HAAG. De SP wil dat het kabinet alternatieven onderzoekt voor het deel van de IJzeren Rijn dat door Nederland loopt. SP-Tweede Kamerlid Emile Roemer zal daartoe morgen een motie indienen. De Kamer vergadert dan over de IJzeren Rijn, de historische spoorlijn van Antwerpen naar Duitsland, dwars door Midden-Limburg. Als het aan België ligt, wordt het Limburgse tracé weer in gebruik genomen. Daartegen bestaat veel verzet wegens de aantasting van natuur en milieu in dit gebied. Roemer wil dat gekeken wordt naar een alternatief tracé langs de A67, waardoor de natuur wordt ontzien. Ook andere mogelijkheden moeten wat hem betreft worden bekeken.