Polisadministratie te laat

CDA, PvdA, SP en VVD in de Tweede Kamer maken zich grote zorgen over de problemen bij de samenwerking tussen het uitkeringsinstituut UWV en de Belastingdienst. Deze twee instellingen zouden vanaf dit jaar een gezamenlijke zogenoemde polisadministratie vullen met gegevens. Ook heeft de fiscus het innen van de premies voor de werknemersverzekeringen overgenomen van het UWV. Maar bij de uitwisseling van gegevens zijn allerlei vertragingen ontstaan. Die werken door bij het toekennen van uitkeringen en belastingtoeslagen.

Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) schrijft in een brief aan de Kamer „dat de nieuwe loonaangifteketen nog niet stabiel is”. Volgens de bewindsman is er onvoldoende regie geweest over de veranderingen en hebben de twee instellingen nog heel 2007 nodig om de problemen op te lossen.

De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Algemene Rekenkamer waarschuwden eerder voor problemen. De IWI schreef in december al dat het UWV „nog veel moet doen om te komen tot een goed werkende polisadministratie”.

Ook de overheveling van de premie-inning van het UWV naar de Belastingdienst zorgt voor problemen. Saskia Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer, zei eerder deze maand dat men „veel te optimistisch is geweest over een vlekkeloze invoering. De belofte dat het in 2006 goed zou draaien, is op onderdelen tot op heden niet waargemaakt. Er is geen geweldige risico-inschatting gemaakt.”

CDA, PvdA, SP en VVD eisen opheldering van Donner en staatssecretaris De Jager (Financiën, CDA). „Ik ben echt geschrokken”, zegt Kamerlid Ton Heerts (PvdA). „Ik voel me voor de gek gehouden en geschoffeerd. Nu blijkt toch dat de Kamer continu een verkeerd beeld voorgespiegeld heeft gekregen.” Volgens Heerts zijn deze problemen er de oorzaak van dat sommige toeslagen te laat worden uitgekeerd. „Als de Belastingdienst en het UWV niet over alle gegevens beschikken, bijvoorbeeld over de looninkomsten, kunnen ze die ook niet verrekenen met de uitkering of de toeslag.”

Voor Pieter Omtzigt (CDA) komen de problemen „niet uit de lucht vallen”. „Ik vond het bijvoorbeeld al een teken aan de wand dat het CBS van tevoren zei: voorlopig maken wij voor onze statistieken geen gebruik van gegevens uit de polisadministratie.”