Papegaai zit veilig in gesnoeide kruin

Een jonge Zwartsnavelamazone, een soort papegaai, zit op de foto hiernaast op een Jamaicaanse boa die zojuist zijn twee nestgenoten verorberd heeft. Zulke taferelen gaan tot het verleden behoren, als het aan vogelbeschermers ligt. Bedreigde vogels tegen mensen beschermen valt niet mee. Maar maatregelen tegen bedreiging door slángen zijn wèl haalbaar. Dat schrijft een groep internationale vogelonderzoekers en -beschermers in het vaktijdschrift Bird Conservation International.

Op Jamaica hebben de toch al bedreigde Zwartsnavelamazones (Amazona agilis) flink te lijden hebben van nestroof door Jamaica Boa’s (Epicrates subflavus). Die roof is van alle tijden, maar het zou de soort nu de nekslag kunnen geven.

Onderhoud aan nestbomen kan echter redding brengen. Weghalen van afhangende klimplanten waarlangs slangen graag reizen scheelt al behoorlijk, maar het grootste effect komt van het snoeien van boomkruinen, zodat ze loskomen van de omringende. De doorsnee boa haalt halsreikend een overbrugging van vijftig centimeter. Het steeds weer terugsnoeien zodat een afstand van anderhalve meter ontstaat, werkt heel goed tegen horizontale verplaatsing van slangen naar nesten.

Ruim de helft van de amazonenesten verliest jongen voor het uitvliegen. Eenderde van dat verlies komt op het conto van predatie, met de boa’s als de ijverigste belagers. Die kunnen nu dus vrijwel volledig buiten spel worden gezet. Natuurlijk geldt hier de aanbeveling die ook voor gewoner snoeiwerk opgaat: liefst buiten het broedseizoen.

Papegaaienparen zijn erg plaatstrouw wat hun nest betreft, dus er kan goed worden gegokt welke kruinen bij nestbomen zullen horen. Snake-proofing kan zo een succesvolle nieuwe tak worden van vogelbescherming – tegen vogelonvriendelijke natuur.