Overname van ABN Amro wordt met de dag duurder

Nu de koers van ABN Amro oploopt, wordt een overname voor Barclays steeds duurder. Maar de Britten zitten wel aan tafel, de andere gegadigden niet.

Bankieren is nu bluffen.

De Britse bank Barclays zit sinds vier weken aan de onderhandelingstafel bij ABN Amro, drie andere internationale banken proberen zich sinds vrijdag aan die tafel te bluffen. En wie weet welke banken hun kans nog afwachten.

Ieders inzet: een overname van ABN Amro, in haar geheel of in delen. Beleggers en speculanten weten van geen ophouden: vanochtend stond de koers van ABN Amro weer bijna een procent hoger op 35,80 euro, terwijl de Europese beurzen licht lager stonden.

Om het in ronde getallen te zeggen: het prijskaartje van ABN Amro nadert nu 69 miljard euro.

De oplopende koers van ABN Amro maakt een overname voor Barclays steeds duurder. Maar de Britten hebben het grote voordeel: zij zijn met ABN Amro in gesprek, de andere banken niet. Barclays heeft toegang tot de meest vertrouwelijke bedrijfsinformatie en kan daarover op exclusieve basis beschikken.

Morgen loopt die exclusiviteit af, maar de verwachting is dat de afspraken over deze een-op-een onderhandelingen nog met enkele dagen worden verlengd. Andere banken die ook graag (delen van) ABN Amro willen kopen, moeten maar zien hoe en wanneer zij de komende tijd in het spel betrokken zullen worden.

De zware druk van de buitenwereld zet op zijn beurt de onderhandelingen van Barclays en ABN Amro onder druk. Ook daar wordt het stilaan bluffen. Als Barclays afhaakt, bijvoorbeeld omdat ABN Amro geen extra concessies wil doen (dochters verkopen, nieuwe sanering in Nederland doorvoeren), weet zij dat de volgende onderhandelingskandidaat de groep van drie banken is die de bank wil opbreken. Fijn is anders.

Maar ABN Amro weet: als Barclays afhaakt, lopen de Britten zelf de kans doelwit van een overname te worden. De koers van de aandelen Barclays loopt op. Een teken dat een deel van de financiële wereld daarop speculeert.

De vraag is in hoeverre het gehijg van andere banken in Barclays’ nek ook een vorm van souffleren blijkt te zijn. Welke bank zoekt dezer dagen geen toenadering tot de Britten om aan te geven dat zij ook wel belangstelling heeft voor delen van ABN Amro?

Analisten opperen dat de Britten niet meer kunnen betalen dan 35 euro per aandeel ABN Amro, anders lopen zij het gevaar hun eigen beleggers te schaden. Maar wat als nu een andere bank een droomprijs belooft voor een van de grote buitenlandse dochters van ABN Amro?

Vervolg ABN AMRO: pagina 13

ABN AMRO

Iedereen houdt iedereen te vriend

Vervolg van pagina 1

Juist de ruimte die bluffen biedt zullen de partijen opzoeken. En daar liggen ook de kansen voor andere banken, van de Citigroup (die de Amerikaanse dochters van ABN Amro zou kunnen overnemen) tot en met ING, die de Nederlandse tak waarschijnlijk wel wil hebben. De ervaring leert dat onderhandelingen onder hoogspanning als deze heel anders aflopen dan de bedoeling was. Leidend onderwerp wordt lijdend voorwerp.

De charme van een transactie met Barclays voor ABN Amro is dat er weinig overlap is tussen de twee banken. Maar dat kan ook anders aflopen. In de combinatie van het Spaanse Santander en de Britse Royal Bank of Scotland doet ook Fortis mee, de kleinste van de grote banken in Nederland. Samen hebben Fortis en ABN Amro in Nederland ruim 36.000 werknemers en 860 kantoren. Beide hebben in alle grote zakelijke centra eigen kantoren, waarvan Fortis er na overname van ABN Amro vele kan sluiten. En er kan één hoofdkantoor dicht. Hoe meer kostenbesparingen, hoe hoger de prijs die Fortis kan bieden. En wat voor Fortis in Nederland geldt, geldt voor Royal Bank of Scotland in Amerika en voor Banco Santander in Brazilië en Italië.

Ook binnen het ‘driebankschap’ is op voorhand niets zeker. Het is wel zo handig voor de Spanjaarden om ook Barclays te vriend te houden. Misschien kunnen de twee samen ooit nog tot zaken komen. Hetzelfde geldt voor Royal Bank of Scotland. Zo kan iedereen een mouw passen aan het steeds duurder wordende ABN Amro. Samen spelen, samen delen.

Zo pijnlijk als deze scenario’s uitpakken voor ABN Amro en haar medewerkers, zo lucratief is het voor beleggers. En zo ongewis is het voor De Nederlandsche Bank, de hoeder van de stabiliteit van het financiële bestel. Elke transactie begint en eindigt met fiat van De Nederlandsche Bank. De toezichthouder zei eerder onomwonden dat zij geen ruwe splitsing van ABN Amro accepteert. Het voorstel van drie Europese banken om gezamenlijk een bod uit te brengen is onbekend terrein. Wie wordt de hoofdaannemer van deze afbraak, die een ordelijk verloop moet krijgen, wil De Nederlandsche Bank instemmen?

De centrale bank zal met één eindverantwoordelijke willen praten als het om de overname gaat van een spil in de Nederlandse financiële wereld. Een voorwaarde kan zijn dat een van de drie zich financieel garant stelt. Qua koopkracht ligt de Royal Bank of Scotland het meest voor de hand.

In dit spanningsveld ontbreken heldere regels en is het voor iedereen tasten in het duister. Of bluffen, zo u wilt. Maar toezichthouders willen geen fouten maken, en liever ‘overreguleren’ dan tekortschieten. Juist het onbeproefde van de voorstellen van het ‘driebankschap’ is de beste kans voor ABN Amro: de voorwaarden die De Nederlandsche Bank stelt kunnen zo veelzijdig zijn dat de drie alsnog afhaken.

Breaking views: pagina 15

Eerdere artikelen staan opwww.nrc.nl/abnamro