Opgepompte lucht

In het artikel `Kweken tussen de nijlpaarden` (nrc.next, 6 april) stelt kweker Kees Oudhuis dat de kwekers (van o.a. rozen) in Kenia niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de daling van de waterspiegel van het Naivashameer, omdat ze elke dag slechts evenveel water (20.000 m3) uit het meer pompen als er elke dag verdampt. Betekent dat door het wegpompen van dit water het niet meer kan verdampen? Of wordt het verdampte water uit de lucht gepompt? Dat nrc.next geen redactionele opmerking plaatst bij deze lariekoek is voor mij onbegrijpelijk. Het moge toch duidelijk zijn dat de verdamping van het meer gelijk blijft - hoeveel water je ook oppompt - tenzij op een gegeven moment het oppervlak van het meer door al het oppompen van water kleiner wordt.