Londen met Den Haag eens over Grondwet EU

Nederland en Groot-Brittannië willen een beperkt nieuw verdrag over de werkwijze van de Europese Unie, maar geen nieuwe Grondwet. Dat hebben de Britse premier Tony Blair en zijn Nederlandse collega Jan Peter Balkenende gisteren na een ontmoeting in Downing Street verklaard.

„Ik ben het geheel eens met de Nederlandse opstelling dat we moeten aansturen op een aanpassend verdrag dat echter niet de kenmerken van een Grondwet moet hebben”, aldus Blair op de gezamenlijke persconferentie.

Balkenende op zijn beurt suggereerde dat zo’n beperkt verdrag het „makkelijker” zou maken de kwestie van een nieuw referendum te omzeilen. Op de vraag of zo’n verdrag zonder referendum onder de kiezers kon worden aangenomen, was Balkenende evenwel minder stellig. Hij noemde het „te vroeg” daarover al uitspraken te doen. Elke lidstaat van de Europese Unie moet daar zelf over beslissen. Britse functionarissen zeiden tegenover de BBC echter dat naar hun opvatting aan zo’n beperkt verdrag geen referendum te pas hoeft te komen.

Balkenende had op de top van de EU-leiders in Berlijn vorige maand al aangegeven dat hij wil aankoersen op een beperkter verdrag dan het Europese Grondwettelijk Verdrag, dat in 2005 door de Fransen en de Nederlanders bij referendum werd afgewezen. Vooral Duitsland, een van de achttien lidstaten die het Grondwettelijk Verdrag al hebben geratificeerd, doet thans verwoede pogingen dit alsnog in een of andere vorm te doen herleven.

Zowel Blair als Balkenende onderstreepte dat een Europese superstaat het laatste is wat de burgers wensen. „Ik denk dat de mensen heel helder de dingen kunnen identificeren die bijdragen tot een Europese superstaat die we niet willen en de dingen die Europa doelmatiger doen functioneren”, aldus Blair.

Lees de transcriptie van de persconferentie via http://www.number-10.gov.uk/output/Page11479.asp