Kamer wil meer visie op snoeien in ambtenaren

Een meerderheid in de Tweede Kamer eist duidelijke politieke keuzes bij het uitwerken van de bezuinigingen van 750 miljoen op de Rijksoverheid. Zij reageren op kritiek van oud-topambtenaren in NRC Handelsblad op de manier waarop het kabinet deze grootscheepse bezuiniging aanpakt.

Deze critici zeggen dat er geen politieke visie aan de bezuinigingen ten grondslag ligt, waardoor ze dreigen te mislukken. Tweede-Kamerleden van VVD en SP beamen dat. Kamerleden van de coalitiepartijen PvdA en CDA zeggen dat het kabinet nog voldoende tijd heeft om die keuzes te maken.

Het kabinet smeert bezuinigingen uit over alle ministeries, zegt Kamerlid Van der Burg (VVD). Daaruit blijkt volgens haar dat er geen politieke visie achter zit. „Nu lijken het bezuinigingen om de bezuinigingen.” De politieke keuzes hadden volgens de VVD’er al in het regeerakkoord gemaakt moeten worden. Ook Kamerlid Van Raak (SP) zegt dat „er geen verhaal zit achter de bezuinigingen”.

Ook de coalitiepartijen benadrukken dat ‘kaasschaafbezuinigingen’ niet zullen werken. Maar volgens Kamerlid Heijnen (PvdA) is het „misschien een beetje voorbarig” om te zeggen dat er geen politieke keuzes zijn gemaakt. „Het moment om keuzes te maken is nog niet voorbij.” De PvdA zal dat ook van het kabinet eisen, zegt Heijnen, maar wacht eerst het voorstel af van de verantwoordelijke minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA).

Ook Kamerlid Schinkelshoek (CDA) wijst er op dat er in juni een plan van het kabinet komt. „Daarin moeten echt politieke keuzes gemaakt worden, anders eindigt dit in een sof.”

Uit de tot nu toe bekende kabinetsplannen over de bezuinigingsoperatie blijkt dat de besparingen over alle ministeries verdeeld worden. De departementen moeten 5 procent efficiënter werken, 15 procent bezuinigen op beleid, inspectie en toezicht, en 15 tot 25 procent minder uitgeven aan ondersteunende diensten. Uitvoerende diensten worden grotendeels ontzien.

Roel Bekker, tot 1 april topambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid, is verantwoordelijk voor de operatie die mogelijk 15.000 ambtenaren hun baan kan kosten.