‘Inbouwroetfilter is niet schadelijk’

Achteraf gemonteerde roetfilters op dieselauto’s zijn niet schadelijk voor de volksgezondheid. Dat heeft minister Cramer (VROM, PvdA) gisteren aan de Tweede Kamer geschreven.

Cramer baseert zich op een rapportage van TNO. Dit onderzoeksinstituut kreeg de opdracht voor een onderzoek naar de gevaren voor de volksgezondheid van deze ‘retrofit’-roetfilters. Deskundigen hadden gewaarschuwd dat die filters tot de vorming van kleine, zeer schadelijke deeltjes kunnen leiden. Het ministerie van VROM verleent per gemonteerd retrofit-filter een subsidie van 500 euro.

Vooruitlopend op de resultaten van een vooronderzoek schrijft TNO nu dat verwacht kan worden dat ook retrofit-roetfilters de giftige componenten in uitlaatgassen terugdringen. Onderzoeksleider R.P. Verbeek benadrukt dat metingen nog niet hebben plaatsgevonden, en dat het complete onderzoek nog vijf maanden zal duren.

Gisteren heeft ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de verwachting uitgesproken dat het toepassen van deze filters ‘per saldo’ positief zal uitwerken, maar heeft er ook op gewezen dat gegevens over mogelijke nadelen zeer beperkt zijn.

M. Makkee, de onderzoeker van de TU Delft die als eerste waarschuwde voor de mogelijke schadelijke effecten van retrofit-filters, is niet overtuigd. „TNO heeft nog niets onderzocht en het RIVM baseert zich voornamelijk op onderzoek naar gesloten roetfilters en oxidatiekatalysatoren.”