Bestrijding rampen op Schiphol in gevaar

De gemeente Haarlemmermeer maakt zich grote zorgen over de veiligheid op Schiphol. Zonder maatregelen is het niveau van de rampenbestrijding op de luchthaven straks „volstrekt onvoldoende”, zo schrijft burgemeester Tineke Netelenbos aan de commissaris van de koningin van Noord-Holland, Harry Borghouts.

Momenteel zijn brandweer en ambulancediensten van de regio Amsterdam-Amstelland verantwoordelijk voor de rampenbestrijding op Schiphol. Vanaf 1 januari 2008 echter, zo heeft het vorige kabinet besloten, vallen de gemeente Haarlemmermeer en daarmee Schiphol onder de veiligheidsregio Kennemerland (Haarlem).

De Amsterdamse hulpdiensten zijn relatief goed voorbereid op rampen. Maar Kennemerland is al zónder de zorg voor Schiphol nauwelijks in staat minimale hulpverlening te garanderen, aldus de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) in een nog vertrouwelijk rapport.

Calamiteitenbestrijding is in bijna heel Nederland onder de maat, zo bleek eind vorig jaar uit rapportages van provincies en inspectie. De regio Schiphol gold daarbij als een apart risico. Binnenlandse Zaken wilde Haarlemmermeer daarom oorspronkelijk onder Amsterdamse regie houden. Toenmalig minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) verloor daarover echter de strijd met toenmalig minister Donner (Justitie, CDA) omdat die operatie het Openbaar Ministerie miljoenen zou kosten.

Schiphol: pagina 3