Belegging in private equity wel openbaar

Het Spoorwegpensioenfonds heeft als eerste grote Nederlandse pensioenfonds de namen gepubliceerd van de tien grootste private-equityfondsen waarin het geld steekt.

De twee grootste pensioenfondsen, ABP (leraren en ambtenaren) en PGGM (personeel in zorg en welzijn) lieten vorige week weten dat zij de publicatie van deze informatie te ver vinden gaan. Zij zijn bang om zichzelf en andere betrokken financiers schade te berokkenen met openheid.

Private-equityfinanciers kopen complete bedrijven en proberen de zaken – al dan niet na reorganisaties, vervanging van de directie of overnames – met winst weer door te verkopen. Nederlandse ondernemingen met private-equityaandeelhouders zijn onder meer informatieleverancier VNU, detailhandelsconcern Maxeda (voorheen Vendex KBB) en NXP, de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips.

Het Spoorwegpensioenfonds (bijna 29.000 aangesloten actieve werknemers, bijna 12 miljard euro aan beleggingen) blijkt zaken te doen met alle grote namen uit de internationale wereld van private equity, van de Amerikaanse investeerder KKR tot twee fondsen van de Britse beheerder Permira, maar ook fondsen van CVC Capital, Cinven, Candover en Advent International.

De beleggingen van het Spoorwegpensioenfonds in private equity zijn vorig jaar met 77 procent gestegen naar 327 miljoen euro. Aan de beheerders is 875 miljoen euro toegezegd, zo zegt het jaarverslag van het Spoorwegpensioenfonds, maar dat bedrag is nog niet volledig opgevraagd. Het Spoorwegpensioenfonds geeft geen apart rendementscijfer voor private equity. Het rendement voor alle beleggingen was vorig jaar 9,2 procent.

Het Spoorwegpensioenfonds belegt niet in hedgefondsen, zo meldt het jaarverslag expliciet. Het fonds vindt de hoge kosten van deze soms speculatieve beleggers niet opwegen tegen het verwachte rendement en vindt het niet altijd duidelijk waar de hedgefondsen in beleggen.

Het Spoorwegpensioenfonds heeft, evenals ABP en PGGM, zijn beleggingen in beursgenoteerde beleggingen openbaar gemaakt. In tegenstelling tot ABP en PGGM, die naast de namen ook bedragen noemen, noemt het Spoorwegpensioenfonds alleen namen.