Vrees voor invloed Venezuela

Curaçao twist over de vraag of buurland Venezuela de verkiezingen van het Antilliaanse eiland beïnvloedt. Curaçao heeft voor ruim 545.000 euro stemmachines gekocht van het Amerikaans-Venezolaanse bedrijf Smartmatic. Op 20 april kiezen alle Antilliaanse eilanden een nieuwe eilandsraad, vergelijkbaar met een Nederlandse gemeenteraad.

Het besluit tot de aanschaf van de machines werd genomen door arbeiderspartij Frente Obrero Liberashon (FOL), de grootste partij van Curaçao, die onder leiding staat van Anthony Godett. Volgens FOL zijn de voorheen gebruikte stemmachines van het Nederlandse merk Nedap onbetrouwbaar, omdat ze geen uitdraai van de uitgebrachte stem genereren. De stemmachines van Smartmatic doen dat wel, zodat de gegenereerde verkiezingsuitslag kan worden vergeleken met de papieren stemmen. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa heeft eerder gewezen op de tekortkomingen van de Nedap-machines.

De aartsrivaal van FOL, de Partido Antia Restrukturá (PAR), heeft fel geageerd tegen de aanschaf van de nieuwe stemmachines. De partij vreest beïnvloeding van de verkiezingen door Venezuela. Volgens PAR is Smartmatic geen transparant bedrijf en zijn hun machines niet gecertificeerd.

De twist is exemplarisch voor de inzet van de verkiezingen op Curaçao. Na de staatkundige herziening van de Antillen, eind 2008, kiest het eiland voor een Nederlands of een Latijns-Amerikaans georiënteerde bestuursstijl.