Maarten `t Hart 2

Op het belangrijkste bezwaar van Maarten `t Hart zoals geuit in zijn artikel `Stap maar op Thieme, het wachten is op Jezus` (nrc.next, 11 april) geeft Thieme in haar respons `Mijn geloof is privé` (nrc.next, 12 april) geen antwoord. `t Hart stelde dat iemand die gelooft dat het bijbelverhaal Genesis de letterlijke waarheid is ”de partij waar je lijsttrekker van bent, ongelooflijk veel schade berokkent”. Dat is natuurlijk zo. Thieme zet haar partij te kijk: veel PvdD-stemmers zouden zich nog even achter de oren hebben gekrabd toen ze ontdekten hoe de lijsttrekker denkt over Adam en Eva - ik was al op de hoogte van haar overtuigingen en dat speelde mee in mijn redenen om niet op de PvdD te stemmen. Als premier Balkenende elke morgen overlegt met astrologen, maakt hij zichzelf en daarmee zijn partij toch ook belachelijk? Dat doet Thieme ook. Haar geloof is in die zin dus niet privé.