Maak van evolutietheorie geen ideologie

Volgens lijstduwer Maarten `t Hart zouden alleen ongelovige darwinisten lijsttrekker van de Partij voor de Dieren mogen zijn (Opiniepagina, 10 april).

Hoewel ik niet op de PvdD heb gestemd heb ik er, als darwinist, wel een mening over. Ik vind dat `t Hart de evolutietheorie tot een ideologie probeert te maken.

Ik heb Marianne Thieme er nog niet op kunnen betrappen dat ze de evolutietheorie anders ziet dan als een wetenschappelijke theorie. In reactie op een opmerking van `t Hart over ”verschrikkelijke godsdiensten” heb ik in 1976 al eens betoogd dat waardeoordelen vrij zinloos zijn omdat cultuur, met inbegrip van godsdienst, het resultaat is van de evolutie (Vrij Nederland, 24 april 1976).

Jeroen van Rooijen, Etholoog, Wageningen

    • Jeroen van Rooijen