Heren, schrik maar niet van succesvrouwen

Tweederde van alle vrouwen in Nederland met een jaarinkomen van meer dan 100.000 euro heeft geen man.

Niet slim, heren. Werkende vrouwen zeuren veel minder!

Eind negentiende eeuw waarschuwde een Harvard-professor dat vrouwen die een carrière nastreefden, weinig kans hadden om een gezond kind te baren omdat de hersenarbeid bloed aan de baarmoeder zou onttrekken. En Forbes-columnist Michael Noër bezwoer mannen afgelopen zomer nog om geen vrouw met een carrière te trouwen. „Ze zal niet naar je opkijken, ze zal niet gelukkig zijn in het huwelijk en mogelijk bedriegt ze je ook nog.”

Van oudsher hebben hoogopgeleide, succesvolle vrouwen de reputatie om minder hoge ogen te scoren op de huwelijksmarkt dan hun minder ambitieuze sisters. Het Amerikaanse tijdschrift Newsweek publiceerde in 1986 de alarmerende statistiek dat een 40-jarige vrouw een groter risico liep om gedood te worden door een terrorist dan dat ze kans had een man aan de haak te slaan.

Ook de huidige cijfers in Nederland liegen er niet om. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tweederde van de vrouwen die in 2004 een jaarinkomen genoten van meer dan 100.000 euro geen kinderen. De helft van deze vrouwen heeft ook geen partner. Van de mannen met een inkomen boven 100.000 euro heeft meer dan 80 procent zowel een partner als kinderen.

De meest gehoorde verklaring hiervoor is dat hoogopgeleide, ambitieuze vrouwen zich niet dom genoeg houden om een mans ego te bevredigen, en niet onderdanig genoeg om genoegen te nemen met een oneerlijke behandeling. Maar in feite is hier sprake van een enorme minachting voor mannen. Mannenego’s zouden kennelijk te kwetsbaar zijn om een relatie op basis van gelijkwaardigheid te kunnen verdragen. De mythe wil bovendien dat hoogopgeleide, succesvolle mannen niet viriel genoeg zouden zijn om een ambitieuze vrouw seksueel te bevredigen. In soaps is die taak meestal weggelegd voor de tuinman of loodgieter.

Maar overal waar ik kijk zie ik succesvolle vrouwen die zeer tevreden zijn met hun partner én kinderen hebben. Dáár doen de statistieken van het CBS in elk geval geen opgeld. Bovendien heeft een flink aantal van deze vrouwen een hoger inkomen dan haar partner, zonder dat dat tot een instabiel huwelijk leidt.

In de Verenigde Staten blijkt zelfs dat de nieuwe generatie hoogopgeleide vrouwen juist beter scoort op de relatiemarkt dan hun lagergeschoolde seksegenoten. Mannen zijn tevredener met hun huwelijk naarmate hun vrouw meer uren buitenshuis werkt. Díe mannen hebben het goed begrepen. Vrouwen die hun energie aanwenden voor een loopbaan buitenshuis, lopen minder te drammen en te zeuren binnenshuis.

De tijd dat vrouwen moesten kiezen tussen een vervullend liefdesleven en een carrière lijkt dus voorbij. De huizenmarkt helpt vrouwen in dit opzicht een handje. Want als je als man niet met je gezin ergens achteraf op een vinexlokatie wilt belanden, kun je beter een vrouw hebben die ook de handen uit de mouwen wil steken, zodat een fatsoenlijke woning financieel haalbaar is.

Natuurlijk, stellen waarbij beide partners buitenshuis werken, moeten vaker onderhandelen over de verdeling van het werk thuis. Dat kan tot conflicten leiden. Maar die ruzies dragen óók bij aan de relationele groei. Bovendien, er is altijd nog zoiets als goedmaakseks. Zonder twijfel zijn gedreven, ambitieuze stellen in dat laatste héél bedreven.

Heleen Mees is columniste voor NRC Handelsblad. Op 20 april verschijnt haar boek ‘Weg met het deeltijdfeminisme! Over vrouwen, ambitie en carrière’.

Lees het rapport Emancipatiemonitor 2006 op www.cbs.nl