Grote delen van de Yangtze zijn ten dode opgeschreven

De Yangtze, met 6.300 kilometer China’s langste rivier, is veel ernstiger vervuild dan al werd aangenomen. Over een lengte van meer dan 600 kilometer is de waterkwaliteit zo slecht, dat sprake is van een kritieke toestand. Bijna 30 procent van alle wateren die uitkomen in de Yangtze, is ernstig vervuild.

Dat blijkt een gezamenlijk rapport van het Instituut voor sociale geografie en zoetwaterbiologie in Nanking, het Wereld Natuur Fonds (WWF) en de staatscommissie die verantwoordelijk is voor het waterstaatkundige beheer van de Yangtze. De bedoeling is dat voortaan jaarlijks wordt gerapporteerd over de gezondheidstoestand van de Yangtze, aldus het staatspersbureau Nieuw China.

„De invloed van menselijke activiteiten op de waterecologie is grotendeels onomkeerbaar”, aldus onderzoeker Yang Guishan van het Instituut voor zoetwaterbiologie, dat valt onder de Chinese Academie van Wetenschappen.

Uit een apart onderzoek van de beheerscommissie van de Yangtze blijkt ruim 40 procent van al het stedelijke afvalwater in China nagenoeg ongezuiverd wordt geloosd in de Yangtze. Tegelijkertijd levert de rivier 35 procent van al het drinkwater in China.

Behalve vervuiling door rioolwater en industrieel afvalwater en het wegspoelen van pesticiden en kunstmest, hebben de aanleg van dammen, zoals de grote Drie-Klovendam, en het scheepvaartverkeer een sterk negatieve invloed op het ecologische systeem. Zeldzame vissoorten zoals de witte vlag dolfijn staan op het punt van uitsterven en zelfs in het algemeen veel voorkomende vissoorten als de karper hebben de grootste moeite te overleven in de Yangtze.

Verder zorgen de kunstwerken in de rivier ook voor een verschuiving van het overstromingsgevaar.

„Door de bouw van de Drie-Klovendam is het overstromingsgevaar in de middenloop grotendeels geweken, maar in de bovenloop en stroomafwaarts is het overstromingsgevaar nog sterk aanwezig”, zegt onderzoeker Yang. Gegeven de klimaatverandering en het vaker voorkomen van noodweer blijft het bedwingen van de Yangtze een enorme taak, aldus Yang.