Film over kinderen van Horizon

Documentairemaker Zoli Schwarcz volgde kinderen met gedragsproblemen.

In Nederland zitten ruim 800 jongeren in een jeugdgevangenis zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Het gaat om jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen die niet terechtkunnen bij de reguliere instellingen voor jeugdzorg of jeugdpsychiatrie.

Een klein aantal van hen is jonger dan 13 jaar. Voor tien van hen is er sinds 2005 een alternatief: de besloten groep van de jeugdzorginstelling Horizon in Rotterdam. Daar kunnen de jongeren worden behandeld. De 9-jarige Mina en de 12-jarige Ingomar verblijven in de groep. Documentairemaker Zoli Schwarcz volgde hen een jaar lang. Vanavond zendt NCRV Dokument het eerste deel uit van De besloten groep.

De documentaire geeft een helder beeld van de leefsituatie van de kinderen; de regels zijn streng en de deur van de instelling zit op slot. Op het terrein is ook een school. Hun leefwereld is niet groter dan 200 vierkante meter. De dagelijkse gang van zaken bespreken de kinderen met hun mentor. Bij een confrontatie moeten ze afkoelen in een time-outruimte.

De film belicht minder duidelijk welke behandelmethodes de hulpverleners toepassen en hoe effectief die zijn. Als Ingomar na negen maanden van de besloten groep naar een open instelling mag, loopt hij tijdens een verlof weg en belandt hij uiteindelijk weer in een jeugdgevangenis. Mina’s verblijf in de besloten groep wordt verlengd. Ze liegt over mishandelingen door haar vader en in de inrichting beschuldigt ze jongens van seksuele intimidatie.

NCRV Dokument, vanavond en maandag 23 april, 22.50 u. op Nederland 2.