ABN Amro: strijd tussen beleggers en managers

Nu de overname van ABN Amro uitdraait op een biedingsstrijd, loopt de beurskoers op en aast iedereen op een zo hoog mogelijke opbrengst.

Amsterdam, 16 april. - Het is een dilemma van 68 miljard euro.

Hoog in het ABN Amro-hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas moeten de bestuurders nu opeens op meer borden schaken. Het zijn niet meer alleen de inmiddels vier weken durende onderhandelingen met de beoogde Britse partner, Barclays Bank, die hun volledige inzet eisen. Vrijdagavond meldde zich een tweede gegadigde, een groep van drie internationale banken, bestaande uit Fortis, de Spaanse Banco Santander en de Britse Royal Bank of Scotland. Zij willen ABN Amro ook wel overnemen, zij willen inzage in de boeken, maar noemen geen prijs.

De inzet? ABN Amro, de grootste Nederlandse bank, met een winst per kwartaal van zo’n 1,3 miljard euro, bijna 107.000 werknemers, van wie bijna 27.000 in Nederland. De waarde van de ABN Amro-aandelen op de beurs: bijna 68 miljard euro. En stijgende.

Het is een strijd om de macht tussen beleggers en managers. Het gaat over de hoofden heen van miljoenen klanten, van wie sommigen zich zullen afvragen: is mijn geld nog veilig? En het gaat over de hoofden heen van de werknemers.

ABN Amro moet de komende dagen een evenwichtskunstje laten zien: de Britten als partner binnenboord houden, terwijl de beurskoers oploopt, vooruitlopend op een echte biedingsstrijd. Tegelijk moet ze zoveel mogelijk tijd rekken om het concurrerende ‘driebankschap’ op afstand te houden én haar grootste aandeelhouders, zoals concurrent ING, ervan te overtuigen dat een transactie met Barclays de enige realistische en meest profijtelijke optie is.

Mochten de gesprekken met Barclays afketsen, dan kan de bank niet doorgaan alsof er niets gebeurd is. Laat staan dat zij de toenadering van de drie banken zomaar als ongewenst kan afwijzen.

[Vervolg ABN AMRO: pagina 11]

ABN AMRO

Drie grote banken kan je niet als speculant wegzetten

[Vervolg van pagina 1] Bovendien moet ABN Amro er rekening mee houden dat ING zichzelf op een of andere manier ook aan de onderhandelingstafel uitnodigt.

En dan staat de top van de bank nog onder vervaarlijke tijdsdruk: volgende week donderdag vergaderen de aandeelhouders. Op het agenda staan vergaande voorstellen, waaronder een om ABN Amro op te breken, ingediend door de activistische aandeelhouder TCI, The Children’s Investment Fund uit Londen, die 2 procent van de aandelen zegt te hebben. Wat TCI andere beleggers voorstelt is precies wat de groep van drie banken wil bereiken. Extra complicatie: de afgelopen weken is ongeveer de helft van de aandelen van ABN Amro in andere handen overgegaan en buiten een klein kringetje handelaren weet niemand hoeveel steun TCI heeft van speculatieve beleggingsfondsen en andere partijen.

Vanochtend steeg de koers van ABN Amro nog eens met 5,5 procent, naar 35,49 euro, een stand die niet eerder is gehaald. De niet aflatende koersstijgingen vallen de beleggers als manna in de schoot. Beleggers spinnen garen bij de strijd om de bank. De grootste belegger is overigens ING, de bank en verzekeraar, die zelf eerder over samenwerking met ABN Amro heeft gepraat, maar afzag van concrete acties.

De beurskoers van vanochtend geeft beleggers sinds 20 februari een fenomenale winst van 37 procent. Op 21 februari kwam een brief van TCI in de publiciteit die ABN Amro opriep tot verregaande maatregelen om haar teleurstellende beleggersrendement te verbeteren. Daarna volgende de gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op. President Nout Wellink van De Nederlandsche Bank noemde deze manier van zaken doen „een brug te ver”. ABN Amro en de wat grotere Barclays Bank bevestigden vervolgens dat zij onderhandelden over samengaan, wat in Nederland een fusie heet en in Londen en New York een overname. Zij namen vier weken de tijd om eruit te komen, een termijn die aanstaande woensdag afloopt. En toen kwam vrijdag de bevestiging dat een groep van drie banken ook een gooi wil doen naar de bank.

De alsmaar stijgende beurskoers speelt de groep van drie in de kaart. Talloze analisten opperen dat Barclays eigenlijk niet meer op tafel kan leggen dan 35 euro per aandeel ABN Amro. Omdat het driebankschap meer mogelijkheden heeft om her en der kosten te besparen zouden zij meer geld kunnen bieden. Analisten gaan ervan uit dat de groep van drie de bank in eigen kring verdeelt. De Spaanse Santander krijgt de grote Braziliaanse en de Italiaanse activiteiten, de Schotten nemen de gewilde Amerikaanse bank in de regio Chicago en wellicht de zakenbank over. En Fortis krijgt Nederland en Azië.

Wat de drie voorstellen is een waagstuk zonder weerga. Onbeproefd bij een multinationale onderneming als ABN Amro. De waarde van alle bedrijfsonderdelen van ABN Amro moet in kaart worden gebracht. De nieuwe eigenaren moeten alle lopende contracten omzetten of de tijd nemen om die te laten aflopen. Met de publicatie vanochtend van de hoofdlijnen van de resultaten over het eerste kwartaal probeert ABN Amro het driebankschap nog even op afstand te houden: jullie hebben nu ook de relevante informatie, wil je meer, dan moet je een concreet voorstel doen.

De vraag is hoe De Nederlandsche Bank op het driebankschap reageert. Het is een nachtmerriescenario voor de zelfstandigheid van ABN Amro, maar ook voor haar toezichthouder. De Nederlandsche Bank kan TCI als speculant wegzetten, maar drie gereputeerde banken? ABN Amro zit net als zoveel grote banken met haar vermogen ruim boven de voorgeschreven minimumgrenzen. Elke koper zal de buffers op balans van ABN Amro willen gebruiken. President Wellink van De Nederlandsche Bank heeft internationaal een karrevracht kritiek gekregen op zijn uitlatingen over de brief van TCI. Hij zei de afgelopen weken geen nationale belangen te willen verdedigen, maar hij houdt zijn wettelijke taak: de stabiliteit handhaven van het Nederlandse financiële stelsel en zorgen dat er geen dingen gebeuren die spaarders zullen bezuren.

Eerdere artikelen over ABN Amro op nrc.nl/abnamro