Wilde Wonen

”Voor zoiets simpels als een woning heb je toch geen projectontwikkelaar nodig?” is de retorische vraag die de Almeerse wethouder Adri Duijvenstein zich in het artikel Eindelijk Wild Wonen stelt (Zaterdags Bijvoegsel, 7 april). Onder het mom van meer keuzevrijheid voor de woonconsument en als reactie op wat men beschouwt als jarenlange eentonigheid in Vinexwijken, heeft bestuurlijk en ambtelijk Almere zich gestort op het Wilde Wonen: het voor particulieren mogelijk maken om naar eigen inzicht en mogelijkheden een droomhuis op eigen kavel te bouwen.

Ooit timmerde een andere sociaal-democraat, Jan Schaefer, aan de weg met de kreet `In gelul kan je niet wonen`. Deze kreet zou ook wel eens van toepassing kunnen zijn op het verhaal van Duijvenstein. Zo haalde hij als voorbeeld van goed particulier bouwinitiatief de 17de eeuwse Amsterdamse grachtengordel aan. Was die dan niet in de Gouden Eeuw opgezet door zichzelf overzee verrijkende Nederlanders, en mocht Jan Modaal in die tijd niet slechts door het deurtje onder de stoeptreden via het souterrain naar binnen?

Het realiseren van je eigen droomhuis heeft wel degelijk alles te maken met je financiële mogelijkheden als particulier. Als voorbeeld: met een modaal inkomen en een parttime werkende partner is de particulier in staat 200.000 euro gefinancierd te krijgen. Met de huidige bouw- en grondprijzen moet je wel heel erg je best doen om daarvoor op een eigen kavel een droomhuis te bouwen. Als het al lukt, zal de praktijk leren dat deze dan verdomd weinig afwijkt van de zo fel bekritiseerde doorzonwoning met vier indelingsvarianten.

Het ontwikkelingstraject van een woning kan ook makkelijk drie jaar in beslag nemen. In die periode is de opdrachtgever met zijn privévermogen op zichzelf aangewezen en erg kwetsbaar door allerlei fluctuaties in bouwprijzen, rente, regelgeving, waardeontwikkeling enz. Het strekt dan ook tot aanbeveling voor de particuliere opdrachtgevers om een goede aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering af te sluiten, die de risico`s van het zelfbouwen zoveel als mogelijk afdekt. De hoogte van de premie geeft dan een uitstekende indicatie van de nergens vermelde risico`s.

    • Bob van Munster