Westen treitert Iran veel meer dan Iran het Westen

De tendens van de column van Ben Knapen (Opiniepagina, 4 april) is met de keuze van het woord `teletreiteren` voor het Iraanse gedrag duidelijk gezet. Daarmee wordt een redelijke analyse van het Iraanse standpunt bij voorbaat de pas afgesneden. Eenzelfde tendens kenmerkt de berichtgeving van de hele westerse pers: er wordt geen enkele poging gedaan om de Iraanse argumenten serieus te nemen. Als Irak en Iran het niet eens zijn over waar de grens van hun territoriale wateren loopt, waarom nemen wij dan voetstoots aan dat het VK dat wel precies weet?

Weten wij hoe vaak de internationale troepenmacht de afgelopen tijd de Iraanse wateren zijn binnengegaan? Zelfs op basis van de beperkte westerse berichtgeving weten we dat de VS Iraniërs kidnappen/arresteren. De Veiligheidsraad is niet bereid te praten maar kondigt wel iedere paar maanden nieuwe sancties af. Om Knapens woordkeus te volgen: het Westen treitert Iran veel meer, dan dat Iran het Westen treitert.

    • P.M. van Dijk Blitterswijck