‘Missie in Uruzgan zit niet op schema’

De Nederlandse missie in de Afghaanse provincie Uruzgan loopt achter op de planning. Bovendien hebben de Nederlanders te maken met bestuurlijke problemen binnen het Afghaanse machtsapparaat en heeft de Afghaanse president Karzai te weinig aandacht voor Uruzgan.

Dat zegt Gerard Koot, die onlangs afscheid nam als commandant van het Provinciaal Reconstructieteam (PRT) in Uruzgan, vandaag in NRC Handelsblad.

„We zijn nu negen maanden bezig en kunnen concluderen dat we qua tijd achterlopen op dat wat we ambitieus gesteld hebben”, aldus Koot, die ook kritiek uit op de bestuurskracht van de Afghaanse overheid. Volgens Koot doet Karzai te weinig om de provincie Uruzgan en de plaatselijke gouverneur Munib te helpen. Overigens heeft Koot ook vraagtekens bij Munib zelf, die volgens hem een reeks „incapabele” districtshoofden heeft benoemd.

Nederland zit tot augustus 2008 met circa 1.400 militairen in Uruzgan. Het kabinet heeft nog geen standpunt ingenomen over eventuele verlenging van de missie. Wel schreef de regering de Kamer onlangs dat de militairen weliswaar stappen vooruit zetten, maar dat er tegelijkertijd sprake is van een „gebrekkige bestuurlijke capaciteit”, die „een forse rem” zet op „de snelheid waarmee wederopbouw invulling kan krijgen”.

Commandant: pagina 2