Minder vaak apk voor benzineauto’s

Benzineauto’s hoeven in de toekomst nog maar eens in de twee jaar een verplichte keuring (apk) te krijgen. Nu moet dat nog elk jaar. Voor auto’s die op diesel of lpg rijden blijft het jaarlijkse keuringsregime bestaan.

Dat heeft minister Eurlings (Verkeer, CDA) gisteren aangekondigd na afloop van de ministerraad. Het definitieve besluit moet hij nog nemen. Naar verwachting stuurt de minister de Tweede Kamer hierover aan het eind van de maand een brief.

Eurlings wil voor diesel- en lpg-auto’s de huidige wetgeving laten bestaan, omdat deze voertuigen vaker worden afgekeurd. De bewindsman zegt dat dat komt doordat deze auto’s intensiever worden gebruikt.

Het vorige kabinet wilde al een soepeler apk-regime om de lasten voor de burger te verlichten, maar alleen als Europees onderzoek zou uitwijzen dat dit verantwoord is. Uit dat Autofore-onderzoek bleek vorige maand niet het tegendeel. Een advies voor een strenger regime naar Nederlands voorbeeld bleef uit. In de Europese Unie is een eerste keuring vier jaar na aanschaf verplicht.

Eurlings heeft de afgelopen tijd overlegd met de autobranche, die samen met Veilig Verkeer Nederland campagne voert tegen een soepeler keuringsbeleid. De Bovag interpreteert het Europese onderzoek anders dan de minister. „Wat ons betreft geven de afkeurcijfers in Nederland geen enkele aanleiding om de apk-frequentie te verlagen”, aldus Bovag-directeur Koos Burgman.