Gewoon burgeroorlog

Bij het artikel waarin wordt uiteengezet dat de opstand in de Nederlanden (1568 - 1648) eigenlijk geen opstand was maar een burgeroorlog, is een illustratie geplaatst met een oorspronkelijk onderschrift dat begint met seditio (`Gewoon burgeroorlog`, NRC Handelsblad Wetenschapspagina, 3 april). In het onderschrift wordt seditio vertaald met: `opstand`. Waar seditio betekent: 1. tweespalt, onenigheid, 2. bijz. (in staat of leger): onenigheid, burgertwist, onlusten, muiterij. (Beknopt Latijns-Nederlands Woordenboek, 8e druk, J.B. Wolters, Groningen, 1958), mag deze vertaling in deze context een tamelijke flater worden genoemd.