Falende grazers 7

Als buitenstaander in het debat over de grote grazers komt het mij voor dat deze kwestie kenmerken begint te vertonen van een geloofstwist (`Grote grazers, W&O`, 24 maart). Wat mij verontrust is het citaat van Van Beusekom in het oorspronkelijke artikel: `We reisden naar Bialowieza om daar... aan te tonen dat bizons .... monotonie van het gesloten woud konden doorbreken, bijvoorbeeld door het afsterven van bomen. Toen het onderzoek aantoonde dat bomen sneller herstellen dan bizons ze schillen ......verraste dat ons. Die resultaten hebben we dan ook nooit gepubliceerd`. Het idee dat verrassende of onwelgevallige uitslagen van onderzoek `dan ook` niet gepubliceerd worden, hoort mijns inziens thuis in de rubriek `Ophef`.