Experimenten BMW lijken nu al doodlopende weg

In het artikel `De Waterstofbelofte` (NRC Handelsblad, 5 april) staat dat BMW erin geslaagd is auto`s te maken die geen broeikasgassen uitstoten. Dat is maar een halve waarheid. De auto zelf stoot geen CO2 uit, maar bij de productie van de waterstof waar de BMW op rijdt, komt wel degelijk CO2 in de atmosfeer. In vergelijking met een elektrische auto (met een elektromotor op accu`s) komt er zelfs meer CO2 in de atmosfeer, omdat een verbrandingsmotor véél minder energie-efficiënt is dan een elektrische motor. En juist die energie-efficiency zal het doorslaggevende criterium worden bij de beoordeling welke auto (met welke motor) `het wordt` in de tweede helft van de 21e eeuw. Als de poolkappen smelten en 30 procent van de plantensoorten uitsterft, kijkt de consument niet meer in de eerste plaats naar rijeigenschappen en prestaties maar naar het energieverbruik en als de consument het niet doet dan doet het kabinet het wel voor hem. In dat licht lijken de experimenten van BMW nu al een doodlopende weg.

    • Rachida Jaras Amsterdam