Derde weg naar individuele vrouwelijke seksualiteit

Stine Jensen stelt dat vrouwen die ervoor kiezen een lustobject te zijn, zichzelf schade aandoen (Opinie & Debat, 8 april). Het beeld dat zij schetst is te makkelijk. Ik ben het in grote lijnen eens dat de huidige vercommercialisering van erotiek het seksueel zelfbeeld van de vrouw geen eer aandoet. Het probleem daarbij zit hem in de vooropgelegde stereotypering van het vrouwelijk erotische (zelf)beeld, waardoor het risico ontstaat dat het individuele, authentieke erotische zelfbeeld van de vrouw wordt ondergesneeuwd. Alternatieven daarvoor zijn moeilijk te vinden, maar ze zijn er wel degelijk.

Het is zeker niet nodig en niet zinnig terug te keren naar het andere uiterste van de jarretelfilosofie: de veilige mantel van de truttige bloemetjesjurk. Er is voor zowel de erotische industrie, als voor de erotische consument een interessante derde weg mogelijk die het seksuele zelfbeeld van de vrouw wel eer aan doet.

Deze derde weg richt zich op individuele zingeving van seksualiteit. Door onbevooroordeeld inhoudelijk kader te bieden in een open, niet-belerende, niet-vooropgelegde sfeer, krijgt de vrouw de gelegenheid zelfstandig keuzes te maken over welke erotische sfeer of beeld, op dat moment, bij haar eigen wensen en behoeftes past en dus bewust zin geeft aan haar eigen beleving: of ze nu eens hoer, Madonna of juist eens iets heel anders wil zijn. Binnen deze sfeer kan de vrouw dus haar eigen seksualiteit ontdekken en naar eigen behoefte vormgeven (in tegenstelling tot binnen een vooropgelegde stereotyperende erotische sfeer).

De derde weg is geen snelweg naar gemakkelijk succes, maar een open, onderzoekende en verrassende speurtocht naar onszelf en draagt bij aan de verzelfstandiging van een onafhankelijke, individuele vrouwelijke seksualiteit.