Adventisme levert positieve bijdrage aan maatschappij 2

Maarten `t Harts oproep voor het vertrek van PvdD-fractievoorzitter Marianne Thieme is buitengewoon kortzichtig en opportunistisch.

`t Hart ageert in zijn column tegen de protestantse geloofsovertuiging van Thieme. Met geen woord rept hij echter over de streng gereformeerde `mannenbroeders` Jan Peter Balkenende en André Rouvoet (respectievelijk premier en vicepremier in het kabinet). Ook lijkt hij artikel 1 van de Grondwet - dat discriminatie wegens godsdienst verbiedt - simpelweg over het hoofd te zien.

De auteur doet er goed aan zijn militante antireligiositeit in het publieke debat even de rug toe te keren. In plaats van weinig zinvolle metafysische discussies zou hij zich moeten richten op daadwerkelijk politieke thema`s. Hoe omstreden het bestaansrecht van de PvdD ook is, de vele wapenfeiten van Thieme in de Tweede Kamer spreken op dit punt voor zich.