Adventisme levert positieve bijdrage aan maatschappij 1

Ik ben altijd een groot fan geweest van de boeken van Maarten `t Hart. Mijn bewondering voor hem als schrijver blijft wel overeind, maar ik kan me alleen maar verbazen (en ergeren) aan zijn ongenuanceerd schoppen tegen het Zevendedagsadventisme (NRC Handelsblad, 10 april).

Wat vindt Maarten `t Hart zo afstotelijk in het adventisme dat hij bepaalde religieuze overtuigingen, die overigens ook door honderdduizenden andere christenen in Nederland worden gehuldigd, als `luguber` meent te moeten betitelen. Dat hij het grondig oneens is met de manier waarop de Zevendedagsadventisten de Bijbel lezen en interpreteren is zijn goed recht. Er zo ongenuanceerd over te schrijven, en zijn rapportage ervan te versieren met allerlei bizarre details en op die manier een totaal vertekende indruk ervan bij het publiek te vestigen is, op zijn minst gezegd, unfair.

Het Zevendedagsadventisme is een door en door protestantse kerk die wereldwijd snel groeit. In Nederland gaat het om relatief kleine aantallen. In veel opzichten zijn de denkbeelden van adventisten inderdaad te duiden als `orthodox`. Maar in andere opzichten zijn ze dat bepaald niet. En de wijze waarop het adventisme zich o.a. op humanitair gebied in de wereld manifesteert en op vele andere gebieden een zeer positieve bijdrage levert aan de maatschappij, dwingt het respect af van zeer velen. Helaas is de kennis van Maarten `t Hart over het adventisme kennelijk zeer fragmentarisch en niet gebaseerd op grondig, onpartijdig onderzoek.

Misschien verbaast het `t Hart dat een adventist (en een voorganger nog wel) zo `normaal` is dat hij zijn boeken met zo veel plezier leest. Dat verandert niet. Maar ik hoop wel dat Maarten de kerk waartoe ik behoor wat eerlijker zou willen behandelen. Is dat te veel gevraagd?