Zorgaanbieders gaven veel geld uit aan `oververzorging`

Rotterdam. Zorgaanbieders hebben onnodig veel geld uitgegeven aan huishoudelijke hulp voor onder meer ouderen en gehandicapten. Dit zeggen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en cliëntenorganisatie CG Raad. Volgens coördinator B. van der Meijden (VNG) was sprake van ”oververzorging: zwaardere zorg dan nodig”. Dat kwam doordat er ”geen enkele prikkel” was om zuinig met AWBZ-geld om te gaan. Het te veel uitgegeven geld voor de hulp zou jaarlijks 100 tot 150 miljoen euro bedragen op een budget van ruim een miljard. Het gaat om de jaren vóór 1 januari 2007, toen de huishoudelijke hulp met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit de AWBZ werd gehaald en naar de gemeenten ging.