Slechts één dissonant

Op dinsdag 10 april jongstleden, rond elf uur ’s avonds, werd de programmering van het publieke televisiekanaal onderbroken voor een toespraak van de premier tot het Nederlandse volk. Wat was er aan de hand? Was bekend geworden dat ook de dieren in het aards paradijs vegetarisch waren? Hadden alle malariamuggen zich onder dreiging van geïmpregneerde klamboes laten dopen tot Zevendedagsadventisten, en dat nog wel door volledige onderdompeling? Was Holleeder het slachtoffer geworden van postnatale abortus? Trillend graaide mijn hand in de bak chips in afwachting van de tijding die ons zou worden gebracht.

„Het is vandaag een heuglijke dag”, zei de premier. Grote opluchting maakte zich van mij meester. De heuglijkheid droop van zijn gezicht zoals wijwater van een pas gedoopt kind. Wat stond de premier daar een heuglijk potje te glunderen, te droes en drommels als het niet waar is! Volgens mij had hij ook stiekem van een oranjebittertje genipt. Zo heuglijk stonden de blosjes op zijn wangetjes.

Toen kwam het hoge woord eruit. Er was een prinsesje geboren. Met een juichend „hoezee!” gooide ik de bak chips door de kamer. Het was een fijne toespraak, vol met heerlijk onweerlegbare logica: „De prinsesjes Amalia en Alexia hebben er een zusje bij gekregen. De prins en prinses zijn nu de ouders van drie kinderen.” Het was een diep menselijke toespraak. De koningin werd gekarakteriseerd als een „buitenwoon blije oma”. Gewoon blije oma’s zijn er immers al genoeg.

Er was ook ruimte voor filosofische reflectie: „De geboorte van een kind is altijd een bijzonder moment. Iedere keer is het weer een groot wonder.” De premier had ook nog een persoonlijk woord van wijsheid: „Ieder kind moet kunnen opgroeien in liefde, veiligheid en geborgenheid.” Gelukkig is het land dat wordt bestuurd door een premier met zulk een peilloze diepgang.

Er was slechts één dissonant. De premier wenste het prinsesje een „gewone jeugd” toe. Dan moet je nodig al bij haar geboorte de programmering onderbreken. Dan moet je er nodig een koningshuis op nahouden.

Ilja Leonard Pfeijffer

Romancier en dichter.