Overleg over cao voor rijk gaat door

De cao voor rijksambtenaren is nog niet rond. Kaderleden van de ambtenarenvakbonden gingen gisteren wel akkoord met een formele heropening van de onderhandelingen, maar zij lieten tijdens een emotionele vergadering in Utrecht ook hun teleurstelling blijken over het maximale bod dat minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) wil doen.

De acties bij onder meer de Belastingdienst, de Douane en de gevangenissen worden voorlopig stopgezet. Onderhandelaars hebben de afgelopen weken op informele basis met de minister gepraat. Formeel lagen de onderhandelingen sinds eind vorig jaar stil.

Ter Horst heeft laten weten wat voor haar de maximale onderhandelingsruimte is. De vakbonden legden die gisteren voor aan 250 kaderleden, om te peilen of die ermee akkoord zouden gaan.

De nieuwe cao zou een looptijd moeten krijgen van drie jaar en drie maanden. De kaderleden vinden dat te lang. Als de economie verder opleeft, zijn de komende jaren misschien hogere loonstijgingen mogelijk, denken zij. Ook de ingangsdatum (1 april 2007) vinden ze te laat. Zij willen liever dat de cao per 1 januari 2007 ingaat.

De maximale ruimte voor loonsverhoging die de minister biedt, is 10,5 procent. Daarvan is 6,5 procent bestemd voor loonsverhogingen (2,5 procent dit jaar, 2 procent in de jaren daarna) en 3,8 procent voor verhoging van de eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering moet op de lange termijn (in 2012) een volwaardige dertiende maand worden. Ook stemt Ter Horst erin toe de komende drie jaar extra geld te besteden aan een hogere compensatie voor de gestegen kosten van de ziektekostenverzekering.

De kaderleden van de ambtenarenvakbonden lieten gisteravond tijdens in de Utrechtse Jaarbeurs blijken dat dit volgens hen de achterstand van het rijkspersoneel op de marktsector bij lange na niet opheft. Zij hadden gehoopt op een hogere loonsverhoging en het duurt volgens hen ook te lang voor er sprake is van een volwaardige eindejaarsuitkering.

„We hadden de kritiek wel verwacht”, zegt een woordvoerder van AbvaKabo FNV. „Maar dit is echt de maximale onderhandelingsruimte.” De onderhandelingen beginnen dinsdag weer.