`Nederland mag eisen aan nieuw EU-verdrag niet te hoog stellen`

DEN HAAG. Nederland mag zijn eisen ten aanzien van een nieuw Europees verdrag niet te hoog stellen. De hoofdlijnen uit de in 2005 in Nederland en Frankrijk verworpen Europese Grondwet zullen overeind blijven, met name over meerderheidsbesluitvorming in de EU. Dat heeft de voorzitter van het Europees Parlement, de Duitse christen-democraat Hans-Gert Pöttering, gisteren gezegd na een bezoek aan Den Haag.

Pöttering, die onder anderen sprak met premier Balkenende en leden van de Tweede Kamer, zei de indruk te hebben ”dat in Nederland de bereidheid tot vruchtbare stappen en toekomstige compromissen bestaat. Dat gevoel heb ik aan mijn bezoek overgehouden. Nederland hoort, als een van de landen die de Unie gesticht hebben, onderdeel van de oplossing te zijn in Europa”.

De voorzitter van het Europese Parlement sprak de verwachting uit dat de Europese Grondwet, wanneer de lidstaten van de EU eenmaal een procedure hebben afgesproken voor verdere institutionele hervorming van de EU, in essentie behouden blijft.