Ko van Dijk

De uit 1971 daterende tv-serie van Karakter, met Ko van Dijk als Dreverhaven, is bewaard gebleven. In tegenstelling tot wat lezer Willibrord Beemsterboer schreef in zijn vorige week gepubliceerde brief (Cultureel Supplement, 6 april), is de productie niet ten prooi gevallen „aan de opruimwoede van enkele cultuurbarbaren”. De serie staat in haar geheel op de zesde dvd in de zojuist verschenen box Ko van Dijk, een hommage.