Goudstikker handelde in onteigende kunst

Maarten Huygen

Kunsthandelaar Jacques Goudstikker handelde, net als veel van zijn tijdgenoten, ook in onteigende kunst uit Rusland. Dat blijkt uit een veilingcatalogus van het Rijksbureau Kunsthistorische Documentatie en onderzoek van historica Janine Jager. Op een veiling in Berlijn kocht Goudstikker in 1931 zes schilderijen en twee bustes uit de collectie van de familie Stroganoff, in beslag genomen door de sovjets. De weduwe Stroganoff had in een open brief tegen de veiling geprotesteerd en de veilinghouder had kopers voor de risico’s gewaarschuwd.

Een van de schilderijen uit de Stroganoff-collectie, een tweeluik van Lucas Cranach, is na de oorlog in Nederlands bezit gekomen. In 1966 droeg de Nederlandse overheid het tegen betaling over aan een familielid van Stroganoff die het had geclaimd. Later werd het tweeluik doorverkocht aan het Amerikaanse Norton Simon Museum in Pasadena. De enige erfgenaam van Goudstikker, Marei von Saher, eist deze Cranach, die zo’n 20 miljoen dollar waard is, nu op van het museum omdat het volgens haar niet van Stroganoff was. Het tweeluik was bij de confiscatie verstopt in een kerk in Kiev.

Goudstikker: pagina 23