Gemeenteraad Amsterdam blij met koop Beurs

AMSTERDAM, 13 APRIL. De Amsterdamse gemeenteraad staat in eerste instantie positief tegenover het plan van cultuurwethouder Gehrels (PvdA) om samen met drie private partijen de Beurs van Berlage te kopen van het stadsdeel Centrum. De Beurs moet zo op een rendabele manier te exploiteren zijn met cultureel-maatschappelijke activiteiten. Volgens de PvdA-er Jerry Straub is het goed dat de culturele bestemming blijft behouden. Dat de Beurs daarbij voor driekwart in handen komt van private investeerders is in ieder geval beter dan dat die door het stadsdeel Centrum zou zijn verkocht aan de hoogste bieder. ”Het dilemma is duidelijk, maar van twee kwaden is dit de beste oplossing.”

Ruud Nederveen (VVD) vindt het plan van Gehrels ”een doorbraak in een buitengewoon moeilijk dossier” en denkt dat zijn fractie dat zal steunen. De private investeerders vindt hij geen probleem. ”De Beurs is nu wel in zijn geheel publiek eigendom, maar niet rendabel. Met deze oplossing is er zicht op rentabiliteit met behoud van de cultureel-maatschappelijke functie, die nu een impuls krijgt.”

Ook GroenLinks stemt in met het plan, maar woordvoerder Maarten van der Meer benadrukt dat voor een cultureel-maatschappelijke exploitatie niet altijd de hoogste rendementseisen hoeven te gelden.