Friesland wil zoutwinning stoppen

Het nieuwe provinciebestuur van Friesland wil af van de zoutwinning onder land bij Oosterbierum. Dit heeft de Friese gedeputeerde Anita Andriesen (PvdA) laten weten aan minister van der Hoeven (Economische Zaken, CDA), die eerder deze week in Oosterbierum sprak met gedupeerde landbouwers en verontruste bewoners.

In het nieuwe provinciale coalitieakkoord tussen PvdA en CDA wordt het verbod opgenomen, aldus Andriesen. De bodemdaling in het concessiegebied Barradeel, als gevolg van zoutwinning door zoutfabriek Frisia uit Harlingen, bedraagt nu al 32 centimeter, terwijl die pas voor 2014 was voorspeld.

Frisia wint steenzout op een diepte van drie kilometer. In het gebied heerst al jaren grote zorg over de gevolgen van de zoutwinning, waaronder bodemdaling, scheuren in woningen, problemen met de waterhuishouding en verzilting van akkerbouwgrond. Van der Hoeven zegde de streek toe dat de bodemdaling beneden de 35 centimeter moet blijven.

Stopzetting van de winning kan alleen als een delfstofwinner de in de concessie opgenomen voorwaarden overschrijdt. Daarvan is nu geen sprake, aldus de minister.

Bij Oosterbierum wordt vanaf 1996 zout gewonnen, in twee putten. Het zout gaat via een pekelleiding naar de zoutfabriek in Harlingen.