correcties & aanvullingen

In de krant van 29 maart stond op twee verschillende pagina’s de gemiddelde levensverwachting van rokers vermeld. In het artikel Verboden (pagina 6 en 7) staat: „Overigens zijn rokers juist minder duur: ze overlijden gemiddeld zeven jaar eerder en krijgen dus minder ouderdomskwalen”. In het artikel En na de reclame: stop smoking with the stars (pagina 21) staat dat rokers gemiddeld 13 jaar korter leven. Geen van beide beweringen klopt. Volgens het recente onderzoek Tabaksgebruik, gevolgen en bestrijding is de levensverwachting van een roker gemiddeld 8 tot 12 jaar lager dan die van een niet-roker.

In een kader bij het artikel Het festivalgevoel is zon, bier en decibellen (11 april, pagina 28 en 29) staat dat het festival Sziget van 8 tot en met 15 augustus plaatsheeft in Roemenië. In werkelijkheid is het festival in Boedapest, Hongarije. Daarnaast heeft het North Sea Jazz Festival plaats op 13, 14 en 15 juli en niet van 17 tot 20 mei.