43. LOS SCHULDEN AF

Ooit gelezen in een dagblad: ‘Sparen, sparen, kapitaal vergaren was vroeger de leus. Zuinigheid en vlijt zouden daarnaast huizen bouwen als kastelen. Appeltjes voor de dorst waren nog niet zo lang geleden ook al zo verstandig. Maar het ziet er nu totaal anders uit, want de financiële wereld heeft constructies met superrendementen ontworpen. Sparen is dus eeuwig zonde.’

Aldus een financieel adviseur uit Amersfoort. Hij voegt eraan toe: ‘Het aflossen van een hypotheek raad ik krachtig af. Er zijn nog steeds Nederlanders die dat willen. Dat is heel dom, want je kunt beter dat extra geld stoppen in een zeer lucratieve beleggingsvorm die door opties beschermd is tegen verlies.’

Zo sleept de discussie over aflossen zich voort. Adviseurs die verdienen aan financiële producten, zoals die Amersfoorter, blijven adviseren om te lenen of om niet af te lossen. Dat is geen goed advies. Wie aflost – wat toch een keer moet gebeuren – wordt niet armer. Sterker nog: hij vergroot zijn besteedbare inkomen, omdat de rentelast over het afgeloste deel wegvalt.

Een voorbeeld.

Wie 8 procent rente betaalt voor een al lopende hypotheek, gemiddeld in het 50 procent tarief valt en daarom netto 4 procent rente zelf betaalt, maakt 4 procent rente over het aflossingsbedrag, voor de rest van de hypotheekduur.

Stel je lost 10.000 euro af en de hypotheek loopt nog 15 jaar, dan verdien/bespaar je 400 euro per jaar (4 procent van 10.000) en in totaal 6.000 euro (15 maal 400), door minder rente te betalen. Daarom is rentelasten verminderen (omgekeerd) sparen.

Adriaan Hiele